Мэдээ мэдээлэл

Moni апп үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлж Moni store гар утасны дэлгүүртэй боллоо.