Мони зээлийн аппликейшн нь “Омни капитал ББСБ” ХХК-н санхүүгийн зах зээлийн дижитал шилжилтийг хурдасгаж, хэрэглэгчдэд хялбар, хүртээмжтэй санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх технологийн шийдлүүдийг бий болгох зорилгын дор “Омни капитал ББСБ” ХХК-н харъяа мэндэлсэн дижитал бүтээгдэхүүн юм.

Мони апп нь хэрэглэгчдэд тулгарсан санхүүгийн асуудлыг хурдан шуурхай шийдэж өгөхөөс гадна уламжлалт хэв маяг болсон цаасан хэрэглээг халж чадсан бүрэн автомат зээлийн аппликейшн юм.

2020 Үйл ажиллагаа эхэлсэн огноо

+700'000 Апп татсан тоо

+87'000 Идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо

Өөрт амраар төл

Мөн 2024 онд “Omnipay” үйлчилгээг Мони аппликейшнд нэвтрүүлсэн бөгөөд тус үйлчилгээгээр хэрэглэгч хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ уян хатан нөхцөлөөр авах боломжийг олгож буй үйлчилгээ билээ.