Зээл авахад ямар шаардлага тавих вэ?

1
18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн
2
Баталгаажуулах орлоготой
3
Монгол банкны мэдээллийн санд муу зээлийн түүхгүй
4
Ухаалаг гар утастай байх шаардлагатай

Аппликейшн ашиглах видео заавар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mi augue ornare lectus elementum.Donec morbi dignissim risus, morbi sit risus lorem pellentesque nec. Urna egestas varius quis tellus commodo enim morbi.Nibh nunc, ornare quam ornare leo ultrices amet non.

Ухаалаг зээлийн үйлчилгээ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mi augue ornare lectus elementum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mi augue ornare lectus elementum.

Үйлчилгээний нөхцөл

Харилцагчийн зээлийн эргэн төлөлтийн түүх дээр үндэслэн түүний санхүүгийн хариуцлага, найдвартай байдлыг харгалзан зээлийн шимтгэлийг бууруулах, дараагийн удаа авах боломжтой зээлийн хэмжээг ихэсгэж болно.

Зээлийн хэмжээ
50,000₮ ~ 5,000,000₮ хүртэл
Зээлийн хүү
50,000₮ ~ 5,000,000₮ хүртэл
Үйлчилгээний шимтгэл
Сарын 2.5%
Хугацаа
Сарын 2.5%
Үйлчилгээний шимтгэл
7,14,30,60 хоног
Барьцаа
Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй

Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл

Түгээмэл асуултууд

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.

Та Moni аппликейшнаа ухаалаг гар утсан дээрээ татаж суулгаад, хувийн мэдээллийг бүрэн бөглөснөөр таны зээлийн эрх үүснэ.